Zaproszenie na XXII sesje Rady Powiatu

2008-08-18

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNA XXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
28 SIERPNIA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za I półrocze 2008 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2008 roku.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: powierzenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie rozpatrzenia skargi p. Andrzeja Schulza na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie p. Leszka Dombka
  2. w sprawie: powierzenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie rozpatrzenia skargi p. Anny Tritt na działania Starosty Gnieźnieńskiego
  3. w sprawie: powierzenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie rozpatrzenia skargi p. Barbary Pacyńskiej na działania Starosty Gnieźnieńskiego
  4. w sprawie: powierzenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie rozpatrzenia skargi p. Małgorzaty Napierały na działalność Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
  5. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe