Ruszyła likwidacja azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego!

2008-08-27

Wykonawcą zadania, wybranym w drodze zapytania o cenę, jest Zakład Ogólnobudowlany Specjalność Pokrywanie i Termoizolacja Dachów J.W.R. Pankowscy z Gniezna.

Koszt demontażu 1m2 azbestu wynosi 8,55 zł brutto dla budynków mieszkalnych, oraz 9,75 zł brutto dla budynków gospodarczych. Koszt unieszkodliwiania (transportu i przekazania na składowisko) wynosi 16,04 zł brutto. Można liczyć na dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszu przygotowanego na ten cel w wysokości do 80% całkowitej kwoty przedsiewzięcia, maksymalnie do 5000 tyś. zł.

Tegoroczny demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest potrwa do dnia 30 listopada 2008r. W związku z powyższym osoby, które byłyby zainteresowane dofinansowaniem w likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest, prosimy o składanie wniosków we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania urzędach.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosków na stronie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – www.naszesrodowisko.pl - pod hasłem „Program usuwania azbestu”


Starostwo Powiatowe