Zaproszenie na XXIII sesje Rady Powiatu

2008-09-29

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNA XXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
09 PAŹDZIERNIKA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. XIV Gnieźnieńskie Dni Rodziny Miasta i Powiatu - wykład prorodzinny księdza dr. Mieczysława Polaka, Referenta Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
 8. Raport o rozwoju i stanie oświaty w Powiecie Gnieźnieńskim (m.in. analiza egzaminów maturalnych i zawodowych 2008).
 9. System stypendialny w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
 10. Polityka Powiatu w zakresie kultury i sportu.
 11. Stanowisko Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie działań Klubu Radnych Lewicy (SLD) na szkodę oświaty gnieźnieńskiej.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/199/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Witkowo
  2. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  3. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  4. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno
  6. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu
  7. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
  8. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Andrzeja Schulza na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie p. Leszka Dombka
  9. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Anny Tritt na działania Starosty Gnieźnieńskiego
  10. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Barbary Pacyńskiej na działania Starosty Gnieźnieńskiego
  11. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Małgorzaty Napierały na działalność Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe