Dotacje na sport kwalifikowany rozdysponowane

2009-02-12
W pracach komisji udział wzięli:
 1. Dariusz Pilak - Członek Zarządu Powiatu
 2. Wojciech Krawczyk - Radny Powiatu Gnieźnieńskiego
 3. Marian Pokładecki - Radny Powiatu Gnieźnieńskiego
 4. Aleksandra Kuźniak - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
 5. Paweł Kiczyłło - Członek Powiatowej Rady Sportu
 6. Mariusz Kowalczyk - Członek Powiatowej Rady Sportu
 7. Rafał Lukstaedt - Członek Powiatowej Rady Sportu

W określonym w ogłoszeniu o konkursie terminie na składanie ofert wpłynęło ich 14. Komisja postanowiła przyznać dotacje na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego w łącznej kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) następującym klubom sportowym:

 1. UKH „START 1954” – hokej na trawie
 2. KS Gniezno – Piłka nożna halowa
 3. KS ‘STELLA” Gniezno – Tenis stołowy
 4. MKK Gniezno – Koszykówka
 5. MKS Gniezno – Piłka ręczna
 6. KS Mieszko Gniezno – Piłka nożna
 7. TŻ START Gniezno – Żużel

Kwota przeznaczona na sport kwalifikowany w roku bieżącym prawie dziesięciokrotnie przekracza sumę wydatkowaną na ten cel w roku ubiegłym.

Lucyna Gotowała

Starostwo Powiatowe