Ponad 600.000 złotych dotacji unijnej na turystykę!

2009-07-17

Powiat gnieźnieński na realizację zadania pn. "Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 6.1 "Turystyka" Schemat I "Infrastruktura turystyczna" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, otrzymał dofinansowanie w kwocie 614 971,50 złotych (65% wartości projektu). Całkowity koszt projektu to 946 110,00 zł., z czego 331 138,50 zł. ma pochodzić z budżetu powiatu (35%) oraz 614 971,50 zł. z EFRR (65%). Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2010 i 2011.

W ramach projektu zostaną zrealizowane cztery zadania:

Kierownikiem projektu "Zintegrowany system informacji wizualnej - szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim" jest Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Projekt powstał przy współpracy z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

Przypomnijmy, że Powiat Gnieźnieński ma już doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków unijnych, w tym również i z zakresu turystyki. W latach 2006 -2007 powiat realizował projekt pn. "Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego". Był on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosiła 580 819,72 zł, a kwota dofinansowania z EFRR 435 614,79 zł. Po wprowadzeniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (po przeprowadzeniu postępowania z zakresu zamówień publicznych), jego wartość wyniosła 536 369,76 zł a dofinansowanie z EFRR 402 277,32 zł. W ramach projektu zostało przeprowadzonych kilka zadań dotyczących promocji sześciu markowych produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego, czyli Szlaku Piastowskiego, Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej, Turystyki pielgrzymkowej, Turystyki aktywnej, Agroturystki i Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Plik do pobrania:

  • Lista projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 6.1

  • Starostwo Powiatowe