Coraz bliżej Europy

2009-08-05

14 sierpnia na gnieźnieńskim Rynku starosta Krzysztof Ostrowski otworzył wystawę wielkoformatowych fotografii prezentujących największe inwestycje w Wielkopolsce dofinansowane ze środków unijnych, zrealizowane w latach 2004-2008.

Ekspozycję pt. „Rozwijamy się z Europą” zorganizował Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, działający dzięki porozumieniu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wśród prezentowanych inwestycji są też dwie z terenu powiatu gnieźnieńskiego: renowacja i konserwacja zabytków archikatedralnych oraz promocja produktów turystycznych powiatu „Dobre miejsce – królewska tradycja”.

Jako gospodarz spotkania starosta powitał Emilię Dunal, zastępcę dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Piotra Ratajczaka z Wydziału Promocji, Informacji i Szkoleń Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Juliusza Trojanowskiego, prezesa Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, w siedzibie której działa Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Piotra Wiśniewskiego, dyrektora Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji, Danutę Grychowską, burmistrz Czerniejewa, Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Już tytuł wystawy „Rozwijamy się z Europą” w pełni oddaje, że w trudnej sztuce pozyskiwania środków nabieramy doświadczenia – mówił starosta Ostrowski. Dotychczasowe nasze osiągnięcia są dość skromne, ale zrealizowane projekty świadczą dobitnie nie tylko o mozolnej próbie przekształcania zaszłości wynikających z poprzedniego systemu, ale również o naszym przywiązaniu do „lokalnej ojczyzny”. Poza prezentowanymi tutaj dwoma gnieźnieńskimi projektami, na które środki pozyskaliśmy w ramach konkursów, przypomnę jeszcze o dwóch realizowanych z tak zwanej listy kluczowej: rewitalizacja budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz renowacja archikatedry i Wzgórza Lecha – podkreślił włodarz powiatu.

Starosta zwrócił uwagę, że ekspozycja nie obejmuje projektów będących w trakcie realizacji na terenie powiatu gnieźnieńskiego, a świadczących o przedsiębiorczości ich autorów. Wymienił projekt strefy aktywizacji gospodarczej na terenie gminy Czerniejewo, w realizacji którego partycypuje starostwo, projekty dotyczące przebudowy drogi powiatowej Witkowo – Wiekowo, projekt przebudowy ul. Roosevelta w ramach działań gminy Gniezno i miasta, a w ramach działań w zakresie poprawy warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – zakup aparatury diagnostycznej dla szpitala „Dziekanka” oraz zakup sterylizatora plazmowego dla ZOZ w Gnieźnie.

Starosta podjął również temat realizacji projektów z zakresu turystki: zintegrowanego systemu informacji wizualnej na szlakach i obiektach turystycznych oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy Witkowo poprzez rewitalizację ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Kończąc swoja wypowiedź starosta Krzysztof Ostrowski z prawdziwa dumą przypomniał o przyjętym do realizacji projekcie „Ochrona dziedzictwa kulturowego w MPPP, którego realizacja została wstrzymana na skutek zamknięcia muzeum do odwołania w związku ze stwierdzonym zagrożeniem budowlanym.

Starosta dodał także, że obecnie starostwo intensywnie zabiega o środki na rewitalizację koszar przy ul. Sobieskiego na cele oświatowe, budowę hali sportowej oraz rozbudowę szpitala przy ul. 3 Maja. – Jestem optymistą jeżeli chodzi o nasze szanse w pozyskaniu tych środków – zdradził starosta.

Spotkanie było też okazją do podsumowania pracy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Punkt powstał w lutym 2008 roku na mocy porozumienia Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego – mówiła Justyna Jastrzębska, konsultantka PIFE. Do końca lipca tego roku udzieliliśmy 1300 porad i konsultacji w sprawie pozyskiwania środków. Punkt zajmuje się przede wszystkim promocją programów unijnych oraz informacją na temat możliwości pozyskiwania funduszy. Pragnę podkreślić, kontynuowała, że Gnieźnieński Punkt Informacyjny jest wielkopolskim liderem w zakresie sprawności i aktywności udzielania informacji.

W imieniu marszałka i swoim własnym serdecznie podziękowania zarówno staroście, prezesowi Trojanowskiemu, jak i konsultantkom PIFE złożyła Emilia Dunal, wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Obecni na spotkaniu samorządowcy z zadowoleniem przyjęli informację dyrektor Dunal, że od 1 lipca możliwe jest też uzyskiwanie środków na inwestycje w formie zaliczek.

Mamy kryzys, banki w różny sposób podchodzą do finansowania inwestycji, więc zaliczkowa wypłata uzyskanych środków będzie na pewno korzystnym rozwiązaniem dla inwestorów – mówiła Emilia Dunal.

Mając na uwadze konieczność upowszechniania i pogłębiania wiedzy o Unii Europejskiej, jak również kształtowania wśród dzieci i młodzieży świadomości bycia obywatelem UE, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zorganizował konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Powiat gnieźnieński w Europie – fundusze unijne zmieniają nasz powiat”. Warunki konkursu przedstawiła Justyna Jastrzębska, a szczegółowy regulamin jest dostępny w poniższym załączniku.

Kończąc spotkanie, starosta życzył obecnym gościom, burmistrzom, dyrektorom i pracownikom Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich wielu wspaniałych inicjatyw i równie imponującej przedsiębiorczości.
Starostwo Powiatowe