Rozstrzygniecie konkursu „Profilaktyka zdrowego trybu życia”

2010-03-12Komisja w składzie: oceniła pozytywnie złożoną przez Polski Czerwony Krzyż ofertę.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego na posiedzeniu w dniu 10 marca przychylił się do wniosku komisji konkursowej i powierzył wykonanie zadania organizacji PCK - Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Zarząd Rejonowy w Gnieźnie. Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 3000 złotych.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął również decyzję o ponownym ogłoszeniu otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II3Bb/50 p.n. „Profilaktyka nowotworowa ” w 2010 roku. Przyczyną takiego rozstrzygnięcia był fakt, iż w pierwszym konkursie nie wpłynęła żadna oferta na realizację ww. zadania.Starostwo Powiatowe