Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ

2010-10-20

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: JE ks. abp Henryk Muszyński, prymas senior, JE biskup Bogdan Wojtuś, gnieźnieńscy parlamentarzyści, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak, przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska, przedstawiciele władz samorządowych Gniezna, Joanna Ganowicz - przedstawicielka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Katarzyna Chmielewska, zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Joanna Skolimowska zastępca dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz dyrektor ZOZ w Gnieźnie Włodzimierz Pilarczyk. W uroczystości wzięła również udział delegacja z partnerskiej Uczelni Alytus College na Litwie.

W trakcie uroczystości rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr hab. Józef Garbarczyk przedstawił najważniejsze wydarzenia minionego roku akademickiego: absolutorium 105 inżynierów, dyplomy 14 licencjatów pielęgniarstwa na studiach pomostowych oraz uruchomienie kolejnego kierunku studiów inżynierskich a mianowicie elektroniki i telekomunikacji.

Obecnie PWSZ w Gnieźnie kształci na sześciu kierunkach. Uczelnia może się pochwalić otrzymaniem w minionym roku akademickim pozytywnej oceny kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku ochrona środowiska. Jak podkreślił rektor, PWSZ uzyskała bardzo dobra ocenę co przekłada się na zezwolenia kształcenia na tym kierunku na okres 5 lat. Jest to maksymalny okres na jaki zezwala komisja oceniająca.

Rok akademicki 2010/2011 w PWSZ rozpoczęło 324 nowych studentów. Podczas inauguracji studenci I roku dostąpili uroczystego aktu immatrykulacji. Prorektor ds. Studiów PWSZ w Gnieźnie, prof. PWSZ, dr hab. inż. Andrzej Urbaniak przywitał oficjalnie studentów w murach Uczelni oraz wręczył przedstawicielom każdego kierunku studiów indeksy.

Prorektor ds. Studiów zaprosił na scenę 14 absolwentów studiów pielęgniarskich pomostowych, którzy ubrani w tradycyjne togi i birety otrzymali z rąk rektora prof. dr. hab. J. Garbarczyka oraz dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu prof. PWSZ dr. hab. farm. Michała Umbreita dyplomy ukończenia studiów. Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody i wyróżnienia:

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego rektor PWSZ w Gnieźnie wręczył również nagrody pracownikom dydaktycznym Uczelni.

Wykład inauguracyjny pt. "Zmagania z czasem" wygłosił prof. dr hab. Andrzej Dobrogowski. Profesor A. Dobrogowski był inicjatorem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji w Politechnice Poznańskiej i wspomagał PWSZ w Gnieźnie w staraniach o ten kierunek.

Piękną oprawę muzyczną uroczystości nadał występ Międzyuczelnianego Chóru Akademickiego pod dyrekcją Radosława Jastaka. Członkowie chóru wystąpili po raz pierwszy w swoich nowych strojach ufundowanych przez PWSZ w Gnieźnie.

Starostwo Powiatowe