Najlepsi policjanci służby patrolowej

2010-11-08

Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie.
Konkurs przeprowadzono 20 października, a jego celem było wyłonienie najlepszych policjantów służby patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Na ocenę i ostateczne wyniki konkursu składały się następujące etapy: ocena wiedzy z testu teoretycznego – test zawierał 40 pytań z wiedzy ogólno – policyjnej oraz prawidłowości oceny sporządzonej dokumentacji. Komisja wyłoniła 6 zwycięzców: st. sierż. Piotra Kujawskiego, sierż. Mariusza Miśkiewicza, sierż. Sławomira Greficza, st. post. Arkadiusza Wieczorka, st. post. Artura Wieczorkowskiego, st. post. Krzysztofa Jurczyńskiego. Starosta Krzysztof Ostrowski wskazywał na dużą rangę przedsięwzięcia: „Konkurs został wpisany do Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego ma już swoje tradycje. Komenda Powiatowa Policji przy zaangażowaniu naszych środków finansowych przeprowadza ten konkurs już od 2006 roku. Ma on bowiem dwa cele: pierwszy z nich to wybór najlepszych policjantów służby patrolowej, co jest nie do przecenienia. To dzięki ich zaangażowaniu mieszkańcy powiatu czują się bezpieczniej. Drugi, nie mniej ważny cel tego konkursu, to podniesienie rangi służby patrolowej, poprzez dostrzeżenie i nagrodzenie pracy policjantów”.
Starostwo Powiatowe