Młodzieżowe Forum Ekologiczne – „Mieszkańcy pól i lasów”

2010-11-24

Forum zostało zorganizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego, które corocznie aktywnie uczestniczy w forum i dofinansowuje nagrody dla zwycięzców.
Tegoroczne Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne odbyło się pod hasłem: „Mieszkańcy pól i lasów”. Spotkanie otworzyła prezes Gnieźnieńskiego Klubu Ekologicznego – Maria Brykczyńska, która podziękowała zaproszonym gościom za przybycie, a w szczególności za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu Forum.

Wojciech Krawczyk - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego pogratulował uczestnikom pasji, dzięki której powstały ciekawe prace łączące wyobraźnię z walorami krajobrazu leśnego. Życząc wytrwałości energii i uśmiechu zachęcił do zdobywania wiedzy nie tylko z zakresu gospodarki leśnej, ale szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Podczas Forum nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów: fotograficznego i multimedialnego.

Swój udział w konkursie fotograficznym zgłosiły następujące placówki oświatowe:

Spośród 144 zestawów fotografii jury przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Konkurs multimedialny „ Mieszkańcy pól i lasów” przewidziano dla dwóch kategorii wiekowych:

Swój udział w konkursie multimedialnym zgłosiły następujące placówki oświatowe:

Spośród 31 prezentacji multimedialnych jury przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Program Gnieźnieńskiego Forum Ekologicznego obejmował prelekcje wygłoszone przez specjalistów: Mirosława Głogowskiego – koordynatora ogólnopolskiego programu „Ożywić pola” oraz Zbigniewa Zielińskiego, Michała Kolasińskiego z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu.

Forum uświetniło przedstawienie tematyczne zaprezentowane przez dzieci z przedszkola nr 8 i 9.

Odbył się również pokaz nagrodzonych prezentacji multimedialnych w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Inicjatywa konkursu jest niezwykle ważna. Oprócz tego, że upowszechnia wiedzę na temat ekosystemów polnych i leśnych, to także motywuje do pracy twórczej w sferze umiejętności zastosowania różnych technik komputerowych i informacyjnych w praktyce.

Starostwo Powiatowe