Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

2011-01-17

Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji, na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2011 roku uznała, że oferta zgłoszona przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Maksymiliana Kolbego z siedzibą w Gnieźnie, ul. Kwiatowa 7 spełnia wymogi formalne.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 61/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie: realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie” na rok 2011, zleca realizację zadania w formie wsparcia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbego z siedzibą 62-200 Gniezno, ul. Kwiatowa 7. Kwota dotacji na realizację zadania wynosi 25 000 zł. (słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych00/100).

Starostwo Powiatowe