Posiedzenie PZZK oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2011-03-10

W trakcie spotkania zostały zatwierdzone roczne plany pracy Zespołu i Komisji. Zapoznano się ze sprawozdaniem z zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie 2010/2011. Zaproszeni na posiedzenie burmistrzowie i wójtowie czterech gmin (Czerniejewo, Trzemeszno, gmina Gniezno, Kiszkowo,) przedstawili relacje i wnioski w związku z roztopami i występującymi podtopieniami. Natomiast Starosta Gnieźnieński poinformował zebranych o swoim wystąpieniu z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przekazanie środków finansowych w 2011 roku na inwestycje w zakresie prac melioracyjnych.

Zapoznano się również z planowanym czterokrotnym przeprowadzeniem w bieżącym roku ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego z udziałem służb ratowniczych.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ramach swych ustawowych kompetencji przyjęła projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „Bezpieczny Powiat”.

Główne cele Programu zorientowane są w trzech obszarach: Program po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.


Starostwo Powiatowe