Najlepszy Policjant Służby Patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego

2011-10-07

Jego organizatorem (w ramach Programu Rozwoju Lokalnego) jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. Konkurs, w którym udział biorą wyłącznie policjanci służby patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie aktualnie realizujący zadania, ma na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu służby prewencyjnej oraz podniesienie rangi pracy policjanta służby patrolowej.

Na ocenę i ostateczne wyniki konkursu składać się będą następujące etapy: Do konkursu 6 października przystąpiło 16 policjantów.

Najlepszych sześciu policjantów; których wyłoni komisja konkursowa w składzie: Wicestarosta Gnieźnieński – Pan Robert Andrzejewski, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Marek Kosmala oraz I z-ca Komendanta Powiatowego Policji - podinsp. Mariusz Łozowiecki i Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji - podinsp. Janusz Warda; otrzyma nagrody pieniężne ufundowane przez Powiat Gnieźnieński.

Starostwo Powiatowe