Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce

2011-11-15

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy, studenci Instytutu Ochrony Środowiska oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (technikum budowlane).

Zaproszonych gości powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska–Matanda. Otwierając spotkanie A. Kujawska-Matanda zwróciła uwagę na złożony i skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji w dobie rozwoju społeczno–gospodarczego.

W roli prelegentów wystąpili: Barbara Horodecka–Kurzawa, Anna Karlik–Maćkowiak oraz Marcin Czapracki z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące: Rosnąca ilość przepisów prawa ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. Nowe ograniczenia i bariery w podejmowaniu czynności gospodarczych oraz inwestycyjnych wynikają również z przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego powiązanego z prawem ochrony środowiska.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowanie, gromadząc około 100 uczestników. Wychodząc naprzeciw potrzebie interpretacji pokaźnego zasobu przepisów Powiat Gnieźnieński będzie aktywnie uczestniczył i wspierał podnoszenie świadomości ekologicznej w tym zakresie.Starostwo Powiatowe