Oświadczenie w sprawie odwołania Dyrektora ZOZ

2012-04-25

Decyzję o odwołaniu dyrektora ze stanowiska podjął Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 473/2012 z dnia 24.4.2012 roku

Procedurę odwołania dyrektora poprzedziło posiedzenie Rady Społecznej ZOZ w Gnieźnie, w której dyrektor Pilarczyk uczestniczył. Rada Społeczna większością głosów wyraziła dla organu założycielskiego pozytywną opinię w sprawie odwołania Pana dyrektora Włodziemierza Pilarczyka.

Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy są natury merytorycznej i zostały zawarte w uzasadnieniu Uchwały nr 473 Zarządu Powiatu.

Są one następujące: Wszystkie te fakty są podstawą do utraty zaufania w kompetencje i możliwość współpracy z obecnym dyrektorem.

Podczas nieobecności dyrektora wszystkie jego obowiązki będą wykonywane przez Zastępcę zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym ZOZ. W związku z tym zabezpieczona jest ciągłość funkcjonowania szpitala.

Alina Kujawska-Matanda
Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Przewodnicząca Rady Społecznej ZOZ

Starostwo Powiatowe