Powiat Gnieźnieński miejscem wyjazdowego Posiedzenia Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina

2012-09-27

Określono także potencjalne możliwości uzyskania zewnętrznych środków finansowych na zadania realizowane przez Konwent. Wśród przybyłych na Posiedzenie gości obecni byli między innymi: Członkowie Zarządu Konwentu wraz z Prezesem Zarządu - Starostą Drawskim Stanisławem Cybulą, I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Oleksandr Borysenko, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu Witold Horowski, Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionej z powiatem jednostki samorządu terytorialnego z Ukrainy - deputowani Rady Miasta Browary oraz Obwodu Kijowskiego: Mykola Zahumennyi i Tetiana Zahumenna.

W trakcie spotkania omówiono również rezultaty realizowanego przez Konwent projektu pn. „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym”, którego uczestnicy, w tym przypadku z partnerskiego Rejonu Humańskiego, gościli w Powiecie Gnieźnieńskim w dniach 11-16 września.

Na zakończenie spotkania w Gnieźnie, zaproszeni goście zostali przyjęci na audiencji u Prymasa Polski Abp Józefa Kowalczyka, gdzie na ręce Prymasa złożono okolicznościowe podziękowania za wsparcie Konwentu w dążeniu do powołania do życia polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży.

Warto przypomnieć, że Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (dawniej Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy) z siedzibą w Szczecinie, został powołany do życia decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie dnia 12 stycznia 2011 roku.

Obecny skład Zarządu Konwentu tworzą:
Starostwo Powiatowe