Konkurs „Park krajobrazowy w obiektywie” rozstrzygnięty!

2012-12-04

Konkurs zorganizowany został w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, liceów i uczelni wyższych. Ideą konkursu było spojrzenie przez obiektyw aparatu na bogactwo piękna natury oraz zachęcenie młodzieży do poznawania przyrody i kształtowania zachowań przyjaznych środowisku, a także inspirowania do aktywności twórczej. Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie w terminie do 5 listopada 2012 r. maksymalnie 3 zdjęć ukazujących świat roślin i zwierząt, elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, walory przyrodnicze, atrakcje krajobrazu lub urokliwe przyrodniczo miejsca.

Na konkurs wpłynęło łącznie 19 zgłoszeń, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. W dniu 8 listopada 2012 r. oceny zdjęć dokonała komisja konkursowa na arkuszach zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.

Ocenie prac podlegały: O wyniku zadecydowała suma ocen wszystkich kryteriów.

Komisja postanowiła przyznać 3 nagrody główne i dyplomy za uczestnictwo.
I miejsce – Jacek Groszewski (138 punktów) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie,
II miejsce – Angelika Schulze-Krause (137 punktów) I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
III miejsce – Justyna Centka (125 punktów) III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie.

Dyplomy: Gratulacje składali i nagrody w postaci sprzętu elektronicznego laureatom wręczali Starosta Dariusz Pilak, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska – Matanda, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Aleksandra Kuźniak oraz Waldemar Stube - fotograf.

Z całą pewnością można stwierdzić, że zgłoszone do konkursu zdjęcia nie tylko ukazywały walory przyrodnicze, ekologiczne, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych, ale także zaangażowanie i umiejętność łączenia pasji fotografii z bogactwem natury. Konkurs spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych.

Wystawę zdjęć zwycięzców można oglądać w holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 do 10.12.2012r oraz na stronie internetowej Starostwa (www.powiat-gniezno.pl).


Serdecznie zapraszamy.
Starostwo Powiatowe