Noworoczne spotkanie Powiatu Gnieźnieńskiego

2013-01-23

W spotkaniu udział wzięli m.in. JE Ks. Abp Józef Kowalczyk Prymas Polski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, gnieźnieńscy parlamentarzyści, delegacje partnerskich powiatów z Niemiec i Ukrainy, włodarze gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, a także reprezentanci środowiska gospodarczego i instytucji publicznych powiatu.

Gospodarzami uroczystości byli Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zdzisław Kujawa oraz Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak.

Spotkanie rozpoczął krótki recital solistki operowej Marii Gronostaj, studentki drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W repertuarze artystki znalazły się utwory kompozytorów polskich i zagranicznych, zarówno pieśni, jak i arie z repertuaru operowego i kantatowo-oratoryjnego. Solistce akompaniował Franciszek Musioł, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Padwie, Katanii, Bari, Asti, Caraglio.

Spotkania noworoczne organizowane przez powiat gnieźnieński przeszły do tradycji, podobnie jak wygłaszane z tej okazji noworoczne orędzie prymasa. JE Ks. Abp Józef Kowalczyk podzielił się refleksją płynącą z minionego roku, składając wszystkim obecnym życzenia noworoczne. Starosta Dariusz Pilak podsumował natomiast miniony rok i omówił plany Zarządu Powiatu na rok bieżący. - Rok 2012 za nami. Był to rok trudny ale mimo wszystko udany – rozpoczął Starosta – Zakończyliśmy jedną z największych w ostatnich latach inwestycji z udziałem środków unijnych. Mam na myśli rewitalizację budynku pokoszarowego przy ulicy Sobieskiego, w którym obecnie mieszczą się trzy szkoły ponadgimnazjalne oraz Powiatowy Urząd Pracy. Oficjalnie otwarty kilka dni temu, nowoczesny budynek służy przede wszystkim młodzieży. Posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, a jego widok w sposób niekwestionowany wpływa na estetykę przestrzeni publicznej miasta – zaznaczył. – Ponadto zgodnie z założeniami odbudowaliśmy spaloną wieżę widokową w dusznie, w gminie Trzemeszno, jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w naszym powiecie. Co ważne, udało się tego dokonać dzięki współpracy z samorządami – gminnym i wojewódzkim – wymieniał inwestycje powiatu w roku ubiegłym D. Pilak. – Powiat gnieźnieński aktywnie przygotowuje się do kolejnej perspektywy unijnej. Jednym z przykładów jest podjęcie inicjatywy związanej z przebudową Szlaku Piastowskiego, kluczowego produktu turystycznego zarówno dla Wielkopolski, jak i dla Kujaw. Pierwsze efekty naszych działań, popartych współpracą dwóch Marszałków są już widoczne – nowy przebieg Szlaku oraz prestiżowy certyfikat dla szlaku Piastowskiego nadany przez Polską Organizację Turystyczną. Wierzę, że Gniezno i Powiat Gnieźnieński odniosą dzięki temu liczne korzyści inwestycyjne i promocyjne. W roku 2013 będziemy kontynuowali realizację projektów unijnych, m.in. projekt pn. „Tu powstała Polska”, poprzez który budujemy świadomość młodych Polaków, że Państwo Gnieźnieńskie powstało właśnie tutaj, że Gniezno było pierwszą stolicą Polski –dodał Starosta. - Jednym z istotnych zadań jest Promocja gospodarki, w tym roku po raz siódmy uhonorujemy najlepszych przedsiębiorców „Orłem Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2011-2013”. W budżecie Powiatu zabezpieczono ponad 400 tys. Złotych z przeznaczeniem na utworzenie w gminie Czerniejewo strefy aktywacji gospodarczej. Kolejne środki przeznaczymy na wykonanie koncepcji architektonicznej i technologicznej dla budynków szpitala przy ul. 3 maja, by zapewnić niezbędne dla jego prawidłowego działania inwestycje – wyliczał D. Pilak. - W roku 2013 Powiat gnieźnieński będzie także kontynuował politykę zagraniczną mającą na celu zbliżenie kultur, czerpanie pozytywnych wzorców oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami z partnerskimi powiatami – podkreślił, zwracając się do zagranicznych gości w języku niemieckim i ukraińskim.

Życzenia noworoczne, a także krótkie omówienie współpracy z Powiatem Gnieźnieńskim przedstawili również partnerzy zagraniczni powiatu: Holger Lademann wicestarosta powiatu Teltow – Flaming, dr Tobias Von Elsner, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Historii i Kultury w Magdeburgu oraz Anatoliy Petrenko Przewodniczący Lokalnej Administracji Rejonu Humańskiego

Jednym z głównych punktów spotkania noworocznego było wręczenie, po raz pierwszy w roku 2013 nagrody Gnieźnieńskiej Kapituła Orła Białego. Głównym celem Kapituły, której skład tworzą osoby, które od 1999 roku piastowały funkcję Starosty Gnieźnieńskiego jest wyróżnienie ludzi, którzy całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Gnieźnieńskiego w szczególności w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i społecznej. Nagroda ma charakter prestiżowy i przyjmuje postać statuetki odlanej z brązu oraz srebrnego pinsa, a także specjalnej legitymacji podpisanej przez członków Kapituły. Pierwszymi Laureatami Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego zostali: Helena Kowalewska oraz prof. dr hab. Stefan Jurga.

Życzenia noworoczne, zgromadzonym złożył także Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Kujawa, wyrażając nadzieję, aby nadchodzący czas dał wszystkim gościom tej wyjątkowej uroczystości siłę i determinację w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów, wspólnego dobra i aby Nowy Rok przyniósł realizację planów, zamierzeń, spełniając ich dążenia i aspiracje.

Na zakończenie spotkania słowa do zgromadzonych skierował Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski, który dziękując za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w spotkaniu noworocznym Powiatu Gnieźnieńskiego i życzył zgromadzonym realizacji planów na rok 2013.
Starostwo Powiatowe