Nowy samochód dla gnieźnieńskich Strażaków

2013-02-15

Podczas narady odbywającej się w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. mgr inż. Marek Wegner omówił działalność operacyjno – szkoleniową, kontrolno – rozpoznawczą, kwatermistrzowsko – techniczną, finansową oraz kadrowo – organizacyjną w 2012 roku. Omówiona została także organizacja szkoleń i ćwiczeń Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w ramach doskonalenia zawodowego. Komendant Powiatowy przedstawił również zadania i zamierzenia gnieźnieńskiej Komendy na rok bieżący.

Uroczystym elementem narady było przekazanie KP PSP w Gnieźnie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki MAN GCBA 5/32. Dotychczas użytkowany przez gnieźnieńskich strażaków pojazd tego typu został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie było jednym z podmiotów współfinansujących zakup nowego sprzętu. Na ten cel z budżetu Powiatu przeznaczono 110 tys. zł. Nowoczesny samochód dysponuje napędem na cztery koła i uterenowionym podwoziem, wyposażony jest także w nowoczesną autopompę. Wszystko to pozwoli na usprawnienie podejmowanych przez gnieźnieńską Komendę Powiatową PSP działań ratowniczo-gaśniczych.

W trakcie uroczystości Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak został uhonorowany pamiątkowym medalem przyznanym przez Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza za dotychczasową współpracę oraz wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Wśród zaproszonych na uroczystą naradę gości znaleźli się także gnieźnieńscy Parlamentarzyści, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Prezydent i Radni miasta Gniezna, Kapelan PSP i OSP powiatu gnieźnieńskiego, Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu, a także Prezesi, Naczelnicy i Komendanci Gminni OSP.Starostwo Powiatowe