Inwestycja w oświatę – ruszyła rekrutacja szkół i przedszkoli!

2013-09-02

– powiat gnieźnieński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada inwestycję w proces doskonalenia nauczycieli i jego unowocześnienie. Obejmie on wszystkie działania: od diagnozy potrzeb szkoleniowych, przez szkolenia i warsztaty, aż po pomoc nauczycielowi we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie lepsze wykorzystanie potencjału funkcjonujących w powiecie placówek: poradni psychologiczno-pedagogicznych w Gnieźnie i Kłecku oraz Biblioteki Pedagogicznej. Zakłada się, że możliwe będzie zorganizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół na terenie powiatu, których łączy chęć dokształcenia się w tym samym kierunku lub próba rozwiązania wspólnych dla nauczycieli lub szkół problemów.

Szczególny nacisk na doskonalenie położony zostanie na te obszary edukacji, które w ostatnich latach zostały objęte istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły, lecz także pomoże dyrektorom szkół oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa. Równolegle do doskonalenia w poszczególnych szkołach lub przedszkolach utworzone zostaną – na poziomie powiatu – 4 sieci współpracy, w ramach których dyrektorzy i nauczyciele z różnych miejscowości będą dzielić się doświadczeniami oraz wypracowywać nowe rozwiązania wspólnych problemów.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu gnieźnieńskiego do udziału w projekcie. Dokumenty zgłoszeniowe pobrać można na stronach internetowych powiatu gnieźnieńskiego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku. Na kompletne formularze czekamy do 12 września 2013 r. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie dyrektorzy poinformowani zostaną 19 września. Listę rankingową szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie opublikujemy na stronie internetowej powiatu i Poradni. Projektem objętych zostanie 8 przedszkoli i 56 szkół z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy
Starostwo Powiatowe