Dodatkowe środki w gnieźnieńskim PUP

2014-07-08

Celem programu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób do 30 roku życia.Programem objętych będzie 65 osób, bez kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.Program realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie do 30.09.2015r.

W ramach programu: Zapraszamy od udziału w programie osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w PUP w Gnieźnie. Zainteresowane osobypowinny zgłosić się do pośredników pracy-doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, przy ulicy Sobieskiego 20 –pokoje :5,8, 10, 14,15,16, 19, 20.
Starostwo Powiatowe