Uczczono 71. rocznicę pogromu na Wołyniu

2014-07-14

i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie udział wzięli licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta i powiatu, przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacje harcerskie i kombatanckie.

W drugiej części uroczystości pod Tablicą – Krzyżem Katyński, Janusz Sekulski – Prezes gnieźnieńskiego oddziału TMLiKPW, przybliżył historię tragicznych wydarzeń 11 lipca 1943 roku. W uroczystościach uczestniczył Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który w okolicznościowym przemówieniu wspomniał o konieczności zachowania w pamięci tak tragicznych wydarzeń, po to, by już nigdy nie powielać ich w przyszłości i dbać o dobro wolnej Ojczyzny i jej mieszkańców.

Rocznicowe obchody zwieńczone zostały złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy. Uroczystość uświetnił również mini koncert skrzypcowy.
Starostwo Powiatowe