Nowy rok akademicki w PWSZ

2014-10-07

Po słowach wstępu i sprawozdaniu z działalności uczelni - Rektora PWSZ – prof. dr hab. Józefa Garbarczyka, wykład inauguracyjny pt. „Wkład biskupów polskich i niemieckich w proces pojednania narodów i zjednoczenia Europy” wygłosił ks. Abp. prof. dr hab. Henryk Muszyński Prymas Senior.

W nowym roku akademickim w PWSZ na siedmiu kierunkach kształcić będzie się 250 studentów pierwszego rocznika.

Wszystkim studentom i absolwentom uczelni życzymy wielu sukcesów.
Starostwo Powiatowe