Kondolencje

2015-04-10

Pani Małgorzacie Pietrzak-Sikorskiej
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Igliński
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego
Starostwo Powiatowe