Kondolencje

2015-05-19

Pani Agnieszce Rzempała-Chmielewskiej
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Igliński
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego
Starostwo Powiatowe