Śpiewająco o ekologii

2015-05-25

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali: Beata Tarczyńska - Starosta Gnieźnieński oraz Adam Serwatka – Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko. „Jestem przekonana, że podczas dzisiejszych występów wykonawcy zachęcą wszystkich do większej troski o otaczające nas środowisko i pobudzą do intensywniejszego działania na rzecz jego ochrony” – podkreśliła Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński.„Mam nadzieję, że dzisiejszy ekologiczny festiwal dostarczy Wam dużo uśmiechu i radości. Jest to również doskonała okazja do nawiązania serdecznych przyjaźni i wymiany doświadczeń artystycznych” – dodała B. Tarczyńska.

Wykonawców oceniało jury w składzie: Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Magdalena Musiałowicz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Włodzimierz Jankowski – Prezes Koła Łowickiego nr 59 „Szarak” w Mieleszynie. Punkty przyznawano na podstawie: doboru repertuaru, poziomu warsztatu wykonawczego i interpretacji wokalno-scenicznej.
Po wnikliwych naradach komisja konkursowa nagrodziła eko-artystów w następujących kategoriach:

najpiękniejsza piosenka o tematyce ekologicznej: ciekawa aranżacja wykonywanego utworu: wyjątkowy styl i poczucie rytmu: ogólny wyraz artystyczny uczestników: Uczestnicy z dużym zaangażowaniem przedstawili, przygotowany z wychowawcami, program artystyczny. Zaśpiewali bowiem piosenki pełne kwiatów, ogrodów i ekologii, ilustrowane ciekawymi strojamii tańcem.

Wśród zaproszonych gości festiwalu byli: Tadeusz Bąkowski – Wójt Gminy Kiszkowo, Paweł Jerzy Lubbe – pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, dyrektorzy placówek biorących udział w festiwalu, przedstawiciele Nadleśnictwa Gniezno oraz Koła Łowieckiego nr 59 „Szarak” w Mieleszynie”. O szczegóły przebiegu imprezy dbał Przemysław Dębowski pełniący obowiązki Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kłecku.

Festiwal dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”.


Starostwo Powiatowe