Są pieniądze na turnusy rehabilitacyjne

2005-08-09

Środki te zostaną przeznaczone na realizację ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności na:

Złożone wnioski w ramach wymienionych zadań będą realizowane do czasu wykorzystania limitu przyznanych środków.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe