Nowy rok szkolny 2015/2016 uroczyście rozpoczęty

2015-09-02

Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz Robert Gaweł i Monika Twardowska, członkowie zarządu powiatu gnieźnieńskiego.

- Dziś inaugurujemy nowy i zarazem wyjątkowy w historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 rok szkolny – mówiła podczas uroczystości Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – W szkole przy ul. Cieszkowskiego zaszły bardzo istotne zmiany, które z całą pewnością wpłyną pozytywnie na podniesienie rangi kształcenia zawodowego, a tym samym jego promocję wśród młodzieży. W tym roku ze struktur ZSP 2 wydzielono bowiem Centrum Kształcenia Praktycznego, którego celem jest stworzenie nowoczesnych i komfortowych warunków nauki i pracy dla naszych uczniów -tłumaczyła pani Starosta.

- CKP ma w dużej mierze odpowiadać na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, gwarantując młodzieży atrakcyjne zatrudnienie w wyuczonym zawodzie – mówił Robert Gaweł, członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego. - Docelowo pełnić ma również rolę centrum egzaminacyjnego podczas egzaminów zawodowych. Takie Centrum realizuje główny cel Zarządu Powiatu, którym jest przywrócenie należnego miejsca niezwykle cennemu dla szkolnictwa i naszej gospodarki kształceniu zawodowemu – dodał R. Gaweł. Dyrektorem rozpoczynającego swoją działalność Centrum Kształcenia Praktycznego został Sylwester Sip. Funkcję dyrektora ZSP 2 w Gnieźnie objął Marek Jóźwiak.

Podniosłym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły społeczności uczniowskiej i nowemu dyrektorowi. Oficjalną inaugurację roku szkolnego 2015/2016 zakończono wspólną fotografią.

Wszystkim uczniom nauczycielom i pracownikom szkół i placówek oświatowych Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego życzy sukcesów oraz realizacji wszelkich planów zawodowych i osobistych.
Starostwo Powiatowe