Rozmawiali o planach współpracy

2017-01-23

Spotkanie na stałe wpisało się w kalendarz obustronnych działań zainaugurowanych w 2003 roku. 20 stycznia br., w Luckenwalde, samorządowcy z Polski i Niemiec ponownie zapewnili o woli dalszej współpracy oraz kontynuacji wymiany doświadczeń. Wśród omawianych inicjatyw, które mają szansę na realizację w 2017 roku wskazano między innymi: wymianę młodzieży oraz wspólne uczestnictwo w konferencji dotyczącej szkolnictwa zawodowego, organizowanej przez Powiat Gnieźnieński. Międzynarodowe ćwiczenia i obozy zorganizują także strażacy.
Starostwo Powiatowe