Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego z nowym komendantem

2017-03-22

w Trzemesznie. Zastępcą komendanta został Damian Marciniak. Obecnie Straż Rybacka działająca na terenie powiatu liczy 10 strażników.

Społeczna Straż Rybacka działa od 2000 roku, współpracując w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska m.in. ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Komendą Powiatową Policji,Strażą Miejską oraz Państwową Strażą Rybacką.Terenem działania straży są wody śródlądowe położone na terenie powiatu gnieźnieńskiego, będące w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, Gospodarstw Rybackich, Skarbu Państwa, dzierżawców obwodów rybackich oraz innych podmiotów z którymi zostało zawarte porozumienie o prowadzeniu kontroli.

Głównym inicjatorem i pomysłodawcą powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego był śp. Zbigniew Misior. Działalność SSR Powiatu Gnieźnieńskiego reguluje Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.Starostwo Powiatowe w Gnieźnie od 17 lat corocznie dofinansowuje działalność Społecznej Straży Rybackiej chociażby poprzez zakup umundurowania, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia technicznego. Zapewnia również pomieszczenia biurowe i garażowe.Zaopatruje także strażników w legitymacje i odznaki identyfikacyjne.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego pełni dyżur w każdą środę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, p. 0.21 w godz.8.30-10.30
Starostwo Powiatowe