Dobra współpraca ze średzką "Baną"

2018-04-27

Od kilku miesięcy na Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej trwają prace remontowe
i konserwacyjne trzech lokomotyw spalinowych typu Lxd2. Dwie z nich, nazywane w kolejowej nomenklaturze – podstawowa i rezerwowa będą w niedalekiej przyszłości wykorzystane do obsługi przewozów na gnieźnieńskim odcinku kolejki. Trzecia natomiast, została czasowo użyczona Średzkiej Kolei Powiatowej, której operatorem jest TPKS "Bana".

Dzięki dobrej współpracy z miłośnikami kolei ze Środy Wielkopolskiej czasowe użyczenie lokomotywy pozwoli utrzymać sprawność wszystkich trzech lokomotyw spalinowych GKW. Zgodnie z zawartym porozumieniem, na wniosek Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pojazd może również niezwłocznie powrócić do taboru użytkowanego przez GKW. Koszty ubezpieczenia, transportu, użytkowania, napraw i przeglądów użyczanej lokomotywy pokryją przedstawiciele TPKS "Bana".
 

Starostwo Powiatowe