Bezpłatny program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej

2018-08-17

Powiat Gnieźnieński kontynuuje bezpłatny program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej, realizowany przez Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED s.j. mieszczący się w Gnieźnie przy ul. P. Cymsa 16.

Celem programu skierowanego do mieszkańców powiatu, chorych na cukrzycę, jest przede wszystkim edukacja i przeciwdziałanie groźnym następstwom choroby, w tym przede wszystkim zrozumienie zagadnień z nią związanych i koniecznością stosowania się do zaleceń lekarza. Dodatkowo, w ramach realizacji przedsięwzięcia, wśród uczestników programu prowadzone są specjalistyczne badania czucia: dotyku, temperatury, napięcia i wibracji, które pozwalają na określenie grupy ryzyka, w jakiej znajduje się pacjent. Choremu zostaje ponadto udzielona informacja o zagrożeniach związanych z brakiem czucia oraz zalecane jest odpowiednie do stanu zdrowia postępowanie.

Program finansowany z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 osobiście w Przychodni przy ul. Pawła Cymsa 16 lub pod numerem telefonu 603 913 010.

Starostwo Powiatowe