Pegaz 2003 – pomoc dla osób niepełnosprawnych

2006-04-05

Program jest adresowany:

Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania ustalane jest przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia, którym jest projekt działań mających na celu aktywizację społeczną lub zawodową, która będzie zrealizowana dzięki pomocy udzielonej w ramach programu.

W ramach programu finansowane będą także szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania.

Informacje na temat maksymalnych kwot dofinansowania oraz formularze wniosku wraz z instrukcją można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Cyma 16, tel. /061/ 425 52 98 w godz. 7.30-15.30. Osobami odpowiedzialnymi za pomoc przy realizacji programu są Hanna Łęga i Artur Babik.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Starostwo Powiatowe