KONDOLENCJE

2019-05-06

Panu Krzysztofowi Kanoniczakowi
p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają

Piotr Gruszczyński Starosta Gnieźnieński
wraz z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego

Starostwo Powiatowe