Powiat Gnieźnieński inwestuje w drogi

2020-06-02

Pomimo trudnej sytuacji finansowej Powiat Gnieźnieński nie rezygnuje z inwestycji drogowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Powody do zadowolenia mają przede wszystkim mieszkańcy ulicy Cienistej w Gnieźnie, bowiem właśnie w tym miejscu już niebawem rozpocznie się przebudowa jezdni i chodników. Pojawi się również zmodernizowane oznakowanie. Poszerzony zostanie ponadto prowadzący w ulicę Cienistą prawoskręt z ulicy Dalkoskiej, która także doczeka się nowej nakładki. Na ulicy Dalkoskiej planuje się również przestawienie oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania, poszerzenia chodnika i wyprofilowanie zatoki autobusowej.

Z początkiem czerwca rozpoczęły się także prace na skrzyżowaniu ulic Pustachowska i Półwiejska. W tym newralgicznym punkcie jeszcze w tym miesiącu powstanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym, które w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo kierujących i pieszych w tym rejonie miasta.

Z kolei na Winiarach mieszkańcy ulicy Orcholskiej już od miesiąca korzystają z nowej nawierzchni na odcinku pomiędzy ulicami Winiary i Lednicką. Już niebawem na Winiarach, w sąsiedztwie szkoły podstawowej, ma szansę powstać bezpieczne przejście dla pieszych z wzbudzaną sygnalizacją świetlną. Powiat Gnieźnieński złożył wniosek na dofinansowanie tego zadania w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście, poprzez zmniejszenie wypadków z udziałem pieszych. Jeżeli projekt otrzyma pozytywną ocenę doświetlone zostaną także przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 8 na ul. Pawła Cymsa w Gnieźnie oraz przy ul. 17 Dywizji Piechoty.

Inwestycje drogowe realizowane są również na terenie gmin powiatu. Powody do zadowolenia mają w szczególności mieszkańcy gminy Mieleszyn. Po wielu latach oczekiwania powiatowy samorząd kończy bardzo obszerny remont drogi powiatowej nr 2181P przebiegającej od granicy powiatu z powiatem żnińskim przez Kowalewo do Popowa Podleśnego. Długość drogi objętej remontem to ponad 5,5 km. Na realizację inwestycji Powiat Gnieźnieński pozyskał środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie ponad 2,5 mln zł.  Zakres remontu obejmuje nakładkę bitumiczną oraz budowę chodników, zatok autobusowych, wykonanie poboczy i zjazdów oraz oznakowanie poziome i pionowe. Ostateczny odbiór prac planowany jest jeszcze w tym miesiącu.

W gminie Kłecko, w miejscowości Biskupice wykonano remont drogi powiatowej nr 2194P polegający na ułożeniu nowej nakładki bitumicznej na prawie kilometrowym odcinku. W Dębnicy, na drodze powiatowej nr 2195P - na odcinku blisko 1,2 km, ułożona zostanie natomiast nowa nakładka bitumiczna. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu gminy Kłecko w wysokości 100 tys. zł.

W miejscowości Zieleń, w gminie Trzemeszno, ułożono nową nakładkę bitumiczną oraz na prawie kilometrowym odcinku drogi powiatowej nr 2169P, wzmocniono pobocza tłuczniem.

Nowa nakładka ułożona została ponadto w miejscowości Turostowo, gdzie z udziałem środków gminy Kiszkowo w wysokości 20 tys. zł, wyremontowano ponad 0,5 km drogi powiatowej nr 2197P.

 

Starostwo Powiatowe