Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu

2020-10-07

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że 15 lipca 2020r., podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

„Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach” nr RPWP.06.06.01-30-0017/19-00

Wartość projektu: 1 651 604,04 PLN
Wartość dofinansowania: 1 569 023,83 PLN
Wkład własny: 82 580,21 PLN

Celem programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej u ok. 50% osób po przebytym udarze mózgu, poprzez działania zdrowotne i edukacyjne w celu przyspieszenia ich powrotu do życia społecznego i zawodowego w okresie realizacji programu. Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie w formie bezpłatnych, 3-tygodniowych, dziennych (z zapewnieniem wyżywienia) turnusów rehabilitacyjnych, w ramach których pacjenci po konsultacjach z lekarzem specjalistą oraz fizjoterapeutą kierowani będą na:

Do programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które:

W ciągu 3 lat programem objętych zostanie 200 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie oraz 160 osób z najbliższego otoczenia osób po udarze

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: wrzesień 2020

ZAPISY DO PROGRAMU na stronie internetowej: http://szamotuly.med.pl/poudarze/

 

Starostwo Powiatowe