Kierunek: Duszno

2003-03-27

Znaki są niewątpliwą pomocą dla turystów i mieszkańców powiatu chcących trafić do punktu widokowego.

Wał Wydartowski (167 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, równocześnie najwyższym punktem Powiatu Gnieźnieńskiego, czwartym wzniesieniem w Województwie Wielkopolskim. Wał jest wzgórzem morenowym – pozostałością zlodowacenia bałtyckiego, w przeszłości ważnym punktem strategicznym. W 1942 roku Niemcy wybudowali tutaj drewnianą wieżę obserwacyjną o wysokości 70 m. Wieża spłonęła w 1956 roku od uderzenia pioruna. Niedługo po tym zdarzeniu wojsko wybudowało nową wieżę, również drewnianą o wysokości 50 m. Wieża ta została w późniejszym czasie zastąpiona konstrukcją metalową o wysokości 25 metrów. Ostatnia wieża została rozebrana w latach 60 – tych XX wieku. Przy dobrej widoczności rozciąga się rozległy widok: w kierunku zachodnim widoczne zabudowania Gniezna i Trzemeszna, w kierunku północno-wschodnim widoczna panorama Mogilna, w kierunku południowo-wschodnim kominy elektrowni w Pątnowie.

Wkrótce na punkcie widokowym pojawi się tablica informacyjna zawierająca najciekawsze informacje na temat Wału Wydartowskiego, a w dalszej perspektywie zostanie zbudowana drewniana wieża widokowa.

Oznakowaniem, promocją oraz opracowaniem koncepcji zagospodarowania miejsca, gdzie znajduje się punkt widokowy zajmuje się Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Słoneczna pogoda zachęca do weekendowych wycieczek po powiecie i stąd warto wybrać się na Wał Wydartowski w miejscowości Duszno, aby móc podziwiać piękno krajobrazu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Starostwo Powiatowe