XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2006-09-21

P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k o b r a d
(wstępny)


Część I
Starostwo Powiatowe