Harmonogram Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego we wrześniu

2022-09-23

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

odbędzie się w dniu 6 września 2022 roku o godz. 13.00.

Komisja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu

do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us).

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przedstawienie skargi Pana M.W „na działania Starostwa Powiatowego w Gnieźnie”.

3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana M.W „na działania Starostwa Powiatowego w Gnieźnie”.

4. Ustalenie wyniku postępowania wyjaśniającego i stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi Pana M.W „na działania Starostwa Powiatowego w Gnieźnie”.

5. Przedstawieni skargi Pani E.T, Pana J.W.W, Pana K.W na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.

6. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pani E.T, Pana J.W.W, Pana K.W na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.

7. Ustalenie wyniku postępowania wyjaśniającego i stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi Pani E.T, Pana J.W.W, Pana K.W na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z Komisją

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 września 2022

roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

 

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 r. (KIRiOS, KBiPP)

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022. (KIRiOS, KBiPP)

5. Wolne głosy i wnioski Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

7. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz w zakresie pieczy zastępczej. Działania dotyczące zatrudnia cudzoziemców na terenie powiatu. (KBiPP)

8. Informacja na temat pomocy medycznej udzielanej mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego. (KBiPP)

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 23 września 2022

roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

 

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

3. Sukcesy uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i imprezach kulturalnych w roku szkolnym 2021/22.

4. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23 prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 r.

7. Wolne głosy i wnioski Komisji.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27 września 2022r o godz. 13.00

w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (II piętro, sala nr 2.46).

 

Plan posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 roku.

3. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 roku.

4. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

oraz Komisji Finansowej odbędzie się w trybie zdalnym 29 września 2022 roku

o godz. 10.00

 

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 r.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 roku.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo[1]Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2022 roku.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2022 r.

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury: Scena to dziwna” za I półrocze 2022 r.

7. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Starostwo Powiatowe