I etap modernizacji budynku PCPR w Gnieźnie zakończony

2022-12-13

Powiat Gnieźnieński zakończył pierwszy etap modernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza. W nowej siedzibie PCPR wykonano między innymi nową elewację, wraz z termomodernizacją i wymianą stolarki okiennej. Do dyspozycji klientów jest także nowoczesna winda dofinansowana ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Jak podkreślają przedstawiciele Zarządu Powiatu – starosta Piotr Gruszczyński oraz wicestarosta Anna Jung – to kolejne z zaplanowanych inwestycji mających na celu modernizację zasobów lokalowych PCPR, w tym przede wszystkim poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zakres inwestycji, której wartość wynosi ponad 2 mln zł, obejmował:

 


Koszty inwestycji: 2.039.727,14 zł brutto
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.270.000,00 zł brutto
Środki własne: 769.727,14 zł brutto

Dofinansowanie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III: 150.000,00 zł brutto
Środki własne: 619.727,14 zł brutto


 

Starostwo Powiatowe