Co turyści o nas myślą?

2007-03-09

Badania marketingowe będą prowadzone przez kilka najbliższych miesięcy. Badaniami zostaną objęte osoby odwiedzające stoiska targowe Powiatu Gnieźnieńskiego w kraju i za granicą, internauci oraz turyści przebywający w sezonie na terenie powiatu i odwiedzający Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej.

Zadanie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie realizuje grupa naukowców z Akademii Rolniczej z Poznania pod kierownictwem dra Janusza Majewskiego. Badania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 1.4 "Dobre miejsce, królewska tradycja. Promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego".

W zależności od adresatów badań jest przygotowanych kilka wersji kwestionariusza ankiet. Innego typu pytania są kierowane do osób spotykanych na targach turystycznych, a innego rodzaju do turystów odwiedzających powiat. Pytania mają dać odpowiedź na kilka podstawowych kwestii: czy Gniezno i Powiat są rozpoznawalne?, czym kierują się turyści przyjeżdżając do nas?, skąd pozyskują informację na nasz temat?, co turystom odwiedzającym powiat podoba się najbardziej a co ich drażni?, czy oferta miasta i powiatu zachęca do przyjazdu po raz kolejny? Ankiety zostały przygotowane w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej).

Podsumowanie badań zaplanowano na koniec września br. Około 27 września obchodzonego jako Światowy Dzień Turystyki, odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki badań. Do udziału w konferencji otrzymają zaproszenie przedstawiciele branży turystycznej z terenu powiatu oraz pracownicy urzędów gminnych odpowiedzialni za promocję na swoim terenie.

Badania dot. ruchu turystycznego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego są przeprowadzane po raz pierwszy.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Starostwo Powiatowe