VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2007-06-25

Radnym przedstawiony został raport o stanie oświaty. Zawiera on m.in. informacje dotyczące ilości placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest starostwo, liczby zatrudnionych w nich pracowników, a także uczniów. Z raportu można się ponadto dowiedzieć, jakie jest wyposażenie placówek i jakie remonty będą w nich wykonywane w tym roku oraz w latach najbliższych. Wyszczególnione zostały również osiągnięcia naukowe młodzieży.

Sporo uwagi poświęcono kwestii dostosowania profilów kształcenia do rynku pracy. Jest to jedno z ważniejszych zadań Zarządu Powiatu.

Podczas sesji przedstawione zostało także sprawozdanie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w związku z rozpoczynającym się latem.

Radni przyjęli ponadto uchwały dotyczące:

Treść uchwał znajduje się w dziale ,,uchwały\'\'.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe