PWSZ otwiera swoje laboratoria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2008-01-15

Przebieg zwiadu:

Każda z drużyn równocześnie rozpocznie realizację zadań w 3 różnych laboratoriach (chemicznym, elektronicznym, komputerowym lub mikrobiologii). Każda z drużyn będzie miała do wykonania trzy zadania. Czas przeznaczony na wykonanie 1 zadania to 30 minut. Wyniki zadań zrealizowanych przez każdą drużynę będą zapisywane na specjalnie przygotowanych kartach.

Po zakończeniu zwiadu, 23 stycznia br., w godzinach popołudniowych komisja złożona z osób przeprowadzających zadania wyłoni najlepszą drużynę zwiadu i w terminie do 2 dni od zakończenia zwiadu wręczy jej cenne nagrody, odwiedzając zwycięską szkołę. Wyniki zwiadu zostaną podane na stronie www.pwsz-gniezno.edu.pl

Kontakt bezpośredni: Kamila Kierzkowska, PWSZ w Gnieźnie, tel. 061 424 29 42

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


Starostwo Powiatowe