XV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2008-02-12Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
21 LUTY 2008 ROK
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 8. nformacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Propozycje podziału środków PFRON na rok 2008 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 12. Analiza ruchu turystycznego w roku 2007 na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 13. Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 - 2020
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej - Konopnickiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu , zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy Al. Reymonta stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20
  5. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego
  6. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zakończenie sesji.


Starostwo Powiatowe