Szkolenia na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013

2008-03-06

Europejska Współpraca Terytorialna dotyczy projektów międzynarodowych (międzyregionalnych), w których uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego, instytucje badawcze i naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe i in.

Programy, na których koncentrują się szkolenia to INTERREG IV C, INTERREG IV Program dla Europy Środkowej (CEP), Program Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) oraz URBACT II. W trakcie seminarium zostaną także przedstawione przykłady projektów zrealizowanych przez polskie gminy i powiaty w poprzednim okresie programowania.

Szkolenie potrwa jeden dzień, przeprowadzą je pracownicy Oddziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Proponowany termin szkolenia dla powiatu gnieźnieńskiego to 4 kwietnia br.

Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń udziela Oddział Współpracy Międzynarodowej UMWW
tel. 061 858 12 29 lub 858 12 05
email: joanna.jablonska@umww.pl , janna.maciolek@umww.pl

Starostwo Powiatowe