Faxy i sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji osób niepełnosprawnych

2003-07-16

W wyniku rozpisanego konkursu Zarząd Powiatu przyznał sześciu organizacjom pozarządowym faxy, jako nagrody za aktywną pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i w uznaniu zasług tych organizacji w roku bieżącym. Są to:

Ponadto stowarzyszenie osób niepełnosprawnych w Witkowie otrzymało sprzęt rehabilitacyjny (rower do ćwiczeń z akcesoriami uzupełniającymi), o wartości 1.250 zł.

Zarząd Powiatu przyznał również dotacje dla organizacji osób niepełnosprawnych na działania w zakresie aktywnego wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Podwójną radość z otrzymanej pomocy okazywali przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie. Dzięki osobistym staraniom Starosty Jacka Kowalskiego udało się pozyskać wózek inwalidzki, który został przekazany organizacji podczas spotkania.

Jak zapowiedział Starosta, nie jest to pierwsza akcja pomocy skierowana do organizacji osób niepełnosprawnych, ale też nie ostatnia. Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych skłania do pewnych działań, które należy jednak kontynuować w latach następnych.

Starostwo Powiatowe