Ekonomiczna polityka miasta Browary

W 2007 roku przedsiębiorstwa przemysłowe miasta wyprodukowały łącznie towary na kwotę 552,4 milionów UAH, czyli o 97, 5 mln UAH więcej niż w 2006 roku. Stopa wzrostu, w porównaniu do roku 2006, w roku 2007 wyniosła 115,6%.

W 2007 roku produkcja dóbr przemysłowych wynosiła 6026 UAH na jednego mieszkańca, czyli o 20,4% więcej niż w roku 2006. Do największych spółek akcyjnych w zakresie produkcji przemysłowej należą Browarska Fabryka Konstrukcji Budowlanych i Kijowska Fabryka Aluminiowych Konstrukcji Budowlanych. Zwielokrotniono produkcję w takich dziedzinach przemysłu jak: metalurgia i obróbka metalu, inżynieria mechaniczna, przemysł przetwórczy drewna, produkcja wyrobów drewnianych, produkcja wyrobów niemetalowych.

Główna część dóbr została wyprodukowana przez przedsiębiorstwa hutnicze i przetwarzania metalu (34,5%) i przedsiębiorstwa handlu detalicznego żywnością oraz przetwarzania produktów rolnych (20,4%).
 

Starostwo Powiatowe