Informacje dodatkowe

Jeśli zamierzają Państwo zadać nam pytanie, prosimy o uprzednie przygotowanie kilku podstawowych informacji, które pomogą nam w sprawniejszym udzieleniu odpowiedzi:

PYTANIE O UZYSKANIE DOTACJI

Prosimy o przygotowanie informacji na temat:

PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji:

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny, ani jego pracownicy, nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Starostwo Powiatowe