Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (zadanie obligatoryjne)

Starostwo Powiatowe