Oświata miasta Browary

Miasto Browary posiada rozwiniętą sieć instytucji oświatowych m.in.:

W/w pozaszkolne instytucje zabezpieczają rozwój zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży. Prowadzone są w nich zajęcia w różnych dziedzinach: naukowo - technicznej, artystyczno - estetycznej, sportowej, ekologiczno- przyrodniczej, turystyczno- krajoznawczej. W mieście Browary działa 19 sekcji sportowych, 12 grup artystycznych, 106 kółek zainteresowań, a także zespołów. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszcza ok. 7 tys. uczniów.

W mieście Browary działa 27 poradni logopedycznych i 6 grup sanatoriów oraz sieć usług psychologicznych, a w latach 2007-2008 w przedszkolach miejskich pracowało 14 wykwalifikowanych psychologów.

W Centrum Oświatowo- Produkcyjnym kształci się młodych ludzi w specjalnościach informatyk, sekretarka, kierowca pojazdów kategorii C, stolarz, ślusarz, mechanik, kucharz, szwaczka, fryzjer, sprzedawca.

Państwowe Szkoły Wyższe zapewniają dostęp młodych ludzi do wyższej edukacji. W mieście znajdują się następujące uczelnie:

Na uniwersytetach I i II stopnia studiuje 775 studentów dziennej i 952 studentów zaocznej formy edukacji. Na Uniwersytetach jednostopniowych studiuje 1196 studentów dziennych, 516 studentów zaocznych.

W mieście Browary znajdują się również zawodowe, państwowe technika np. Browarska Techniczna Szkoła Zawodowa, która umożliwia zdobycie zawodu dla 562 studentów.
 

Starostwo Powiatowe